دانشجویان ورودی 62 و 63 دانشکده علوم اجتماعی علامه
با خبر شدیم دوستمان خانم عباسوند به همراه آقای عباسوند کتاب مدیریت پسماند شهری را تدوین و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور آن را چاپ کرده است. بدین وسیله از طرف دوستان به ایشان تبریک عرض می کنیم