تبلیغات
سیمرغ علامه - تبریک به جناب اخلاص پور و خانم دهقان شاد

دانشجویان ورودی 62 و 63 دانشکده علوم اجتماعی علامه
با خبر شدیم با حمایت مالی دوستان گرامی جناب آقای شهرام اخلاص پور و همسر گرامی شان خانم دهقان شاد فیلمی با موضوع اجتماعی و با نام "

در دنیای تو ساعت چند است؟" تهیه و به اکران درآمده است. تحلیل کارشناسان و دوستانی که این فیلم را دیده اند، حاکی از تاثیرگذاری آن بر بینندگان و کیفیت خوب تهیه فیلم بوده است. بدین وسیله این موفقیت را به دوستانمان تبریک عرض می کنیم.


Admin Logo
themebox Logo